Nalugi sa face shield

Noong nakaraang Martes, may nakasabay akong senior citizen na nagtatanong sa isang empleyado kung bakit pinapayagan ng mga guwardiya ng mall ang maraming tao na walang suot na face shield. Hindi nakasagot ang empleyado kaya ako na mismo ang sumagot na hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield.